اسامی برندگان سامانه ۳۰۶۰

دسته: تیم ملی والیبال ایران
پنج شنبه - ۲۰ آبان ۱۳۹۵

پس از پایان مسابقات تیم ملی والیبال ایران در لیگ جهانی ۲۰۱۶ و المپیک ۲۰۱۶،اسامی هوادارانی که در این سامانه برنده جایزه شده اند اعلام شده است.

جوایزاین دوره:
۳۰۰ سکه تمام بهار آزادی
۴۰ خودرو پژو پارس
هواپیمای دونفره ، کشتی تفریحی و ویلا در شمال

عضویت با ارسال عدد ۱ به ۳۰۶۰

لغو عضویت با ارسال کلمه off به ۳۰۶۰

 

ردیف شماره تلفن همراه نام نام خانوادگی جایزه
۱ ۹۱۶***۷۳۲۲ حسین  جنابی قیوم همراهی با تیم ملی والیبال در المپیک
۲ ۹۱۴***۵۴۸۱ اکرم  بانی محمد علی زاده همراهی با تیم ملی والیبال در المپیک
۳ ۹۱۲***۶۶۱۰ بهزاد  نادری خوجین همراهی با تیم ملی والیبال در المپیک
۴ ۹۱۲***۳۹۸۹ کاظم  اسماعیلی خودرو پژو پارس معمولی
۵ ۹۱۹***۴۵۶۲ حجت  باباپورلارسری خودرو پژو پارس معمولی
۶ ۹۱۷***۶۳۰۹ مهدی  دهقانی فرد خودرو پژو پارس معمولی
۷ ۹۱۹***۴۱۷۷ غلامرضا شعبان پور ثمری خودرو پژو پارس معمولی
۸ ۹۱۷***۵۸۷۰ غلامرضا استا خودرو پژو پارس معمولی
۹ ۹۱۹***۶۶۰۶ سید عیسی  موسویان خودرو پژو پارس معمولی
۱۰ ۹۱۵***۱۶۴۹ احسان روحی خودرو پژو پارس معمولی
۱۱ ۹۱۲***۸۸۳۴ محمد قربانی خودرو پژو پارس معمولی
۱۲ ۹۱۶***۴۴۹۵ محمد طاهری فر خودرو پژو پارس معمولی
۱۳ ۹۱۲***۳۲۰۲ محسن محسنی مهران خودرو پژو پارس معمولی
۱۴ ۹۱۹***۱۲۱۰ مرضیه عبدالهی خودرو پژو پارس معمولی
۱۵ ۹۱۷***۳۶۱۰ حمیدرضا محمدزاده تمام سکه بهار آزادی
۱۶ ۹۱۰***۴۴۸۰ رسول  نزل آبادی سکه تمام بهار آزادی
۱۷ ۹۱۴***۵۶۰۵ فرخ  ملکی سکه تمام بهار آزادی
۱۸ ۹۱۳***۴۴۵۷ رضا صفری چترودی سکه تمام بهار آزادی
۱۹ ۹۱۲***۶۶۳۰ علی  قدیری سکه تمام بهار آزادی
۲۰ ۹۱۳***۱۷۸۶ مجید  زمانپور سکه تمام بهار آزادی
۲۱ ۹۱۵***۲۲۶۹ حسن  فرزانه دربند سکه تمام بهار آزادی

 

ردیف شماره تلفن همراه نام نام خانوادگی جایزه
۱ ۹۱۲***۹۱۵۶ نصیبه قهرمانی خودرو پژو پارس
۲ ۹۱۹***۷۳۰۱ موسی سلیمی خودرو پژو پارس
۳ ۹۱۴***۱۱۲۱ توحید رمضانی خودرو پژو پارس
۴ ۹۱۱***۹۹۵۳ بختیار حسینی خودرو پژو پارس
۵ ۹۱۷***۷۹۱۵ نعمت اله بداعی داریونی خودرو پژو پارس
۶ ۹۱۲***۳۲۳۰ رضا کاشی لنگرودی خودرو پژو پارس
۷ ۹۱۵***۲۱۴۹ عفت خزایی خودرو پژو پارس
۸ ۹۱۶***۱۳۷۱ حسن عسکری گراوند خودرو پژو پارس
۹ ۹۱۱***۸۴۶۹ سید قاسم شفیعی خودرو پژو پارس
۱۰ ۹۱۹***۲۶۵۳ محمد حسین جهانگیری خودرو پژو پارس
۱۱ ۹۱۲***۴۰۸۷ پیمان رضائی خودرو پژو پارس
۱۲ ۹۱۱***۱۹۰۰ حسن شیخی خودرو پژو پارس
۱۳ ۹۱۲***۸۱۳۹ سیدعقیل سیدموسوی خودرو پژو پارس
۱۴ ۹۱۳***۴۲۶۷ عزت بامری در خودرو پژو پارس
۱ ۹۱۹***۴۱۰۷ سیروس صائب سکه تمام بهار آزادی
۲ ۹۱۲***۹۱۰۴ سیما مظلومی سکه تمام بهار آزادی
۳ ۹۱۹***۴۵۲۷ خیرالنساء عبداله پور سکه تمام بهار آزادی
۴ ۹۱۳***۲۱۰۲ سعادت رحیمی منجرموئی سکه تمام بهار آزادی
۵ ۹۱۲***۱۱۴۱ جواد رضائی سکه تمام بهار آزادی
۶ ۹۱۱***۱۷۳۰ سیدجواد جمالی گز کوه سکه تمام بهار آزادی
۷ ۹۱۲***۸۷۹۲ حسین ابدالی میرزا بیگی سکه تمام بهار آزادی
۸ ۹۱۹***۸۲۷۱ قاسم عابدینی سکه تمام بهار آزادی
۹ ۹۱۲***۳۴۴۰ ملیحه طهماسبی سکه تمام بهار آزادی
۱۰ ۹۱۸***۲۶۲۳ مژگان بیات سکه تمام بهار آزادی
۱۱ ۹۱۲***۵۲۸۱ علیرضا بیتازر سکه تمام بهار آزادی
۱۲ ۹۱۴***۳۳۰۲ مهدی سجودی سکه تمام بهار آزادی
۱۳ ۹۱۴***۰۱۸۰ سجاد مظاهری سکه تمام بهار آزادی
۱۴ ۹۱۸***۲۸۹۰ بیژن نجفی سکه تمام بهار آزادی
۱۵ ۹۱۴***۳۳۲۳ مریم اسمعیل نژاد رنجکش سکه تمام بهار آزادی
۱۶ ۹۱۵***۳۲۴۳ محمد جلایری سکه تمام بهار آزادی
۱۷ ۹۱۶***۲۵۹۷ فاطمه سپهوند سکه تمام بهار آزادی
۱۸ ۹۱۲***۸۱۴۸ علیرضا زالی سکه تمام بهار آزادی
۱۹ ۹۱۲***۰۶۲۷ ابوالفضل وزیریان سکه تمام بهار آزادی
۲۰ ۹۱۴***۵۱۱۳ افسانه نجفی مجید سکه تمام بهار آزادی
۲۱ ۹۱۳***۴۱۱۳ حامد عباس زاده سکه تمام بهار آزادی
۲۲ ۹۱۰***۶۴۵۸ علی باقری سکه تمام بهار آزادی
۲۳ ۹۱۱***۴۷۷۹ طاهره میر سکه تمام بهار آزادی
۲۴ ۹۱۲***۷۲۸۱ وزیر حیدری سکه تمام بهار آزادی
۲۵ ۹۱۰***۵۲۱۶ نسیم مصلحی سکه تمام بهار آزادی
۲۶ ۹۱۶***۱۲۲۳ علی محمد فلاحی دم بره سکه تمام بهار آزادی
۲۷ ۹۱۸***۸۱۶۸ محمد کریمی نژاد سکه تمام بهار آزادی
۲۸ ۹۱۷***۱۱۲۴ عبدل محمد قاسمی سکه تمام بهار آزادی
۲۹ ۹۱۲***۱۵۹۳ اسماعیل مهبد راد سکه تمام بهار آزادی
۳۰ ۹۱۴***۶۱۱۰ صدیقه توسلی سکه تمام بهار آزادی
۳۱ ۹۱۲***۷۰۶۸ علیرضا میرزایی  فلاح سکه تمام بهار آزادی
۳۲ ۹۱۲***۵۶۹۱ عباس علی نوروزی سکه تمام بهار آزادی
۳۳ ۹۱۴***۰۱۱۶ پیمان سلیمی اذر سکه تمام بهار آزادی
۳۴ ۹۱۵***۶۵۸۰ محمد ابراهیم دلیر تربتی سکه تمام بهار آزادی
۳۵ ۹۱۳***۷۶۳۶ حسین ارامیده سکه تمام بهار آزادی
۳۶ ۹۱۴***۹۶۹۱ سید سجاد هاشم زاده سکه تمام بهار آزادی
۳۷ ۹۱۶***۱۶۲۶ محسن غلامی سکه تمام بهار آزادی
۳۸ ۹۱۳***۲۱۵۸ فاطمه سادات کاظمی سکه تمام بهار آزادی
۳۹ ۹۱۳***۳۰۹۵ سید علیرضا امامی میبدی سکه تمام بهار آزادی
۴۰ ۹۱۴***۴۲۳۲ مسیح مشعوف نیا سکه تمام بهار آزادی
۴۱ ۹۱۳***۴۵۸۸ علی حاجی جعفری سکه تمام بهار آزادی
۴۲ ۹۱۷***۱۶۴۸ اسحاق محمودی سکه تمام بهار آزادی
۴۳ ۹۱۶***۷۹۷۳ محبوبه نهادی سکه تمام بهار آزادی
۴۴ ۹۱۲***۲۳۹۴ محمد رضا توکلی سکه تمام بهار آزادی
۴۵ ۹۱۲***۶۶۰۲ زینب زهره وند سکه تمام بهار آزادی
۴۶ ۹۱۱***۳۳۰۳ صغرا قاسمی پژند سکه تمام بهار آزادی
۴۷ ۹۱۱***۲۰۲۵ سبحان قاسمی سکه تمام بهار آزادی
۴۸ ۹۱۹***۸۳۴۰ نرگس السادات  حسینی سکه تمام بهار آزادی
۴۹ ۹۱۸***۱۸۷۶ مجتبی امیری سکه تمام بهار آزادی
۵۰ ۹۱۳***۲۵۸۱ علی اسدنیا سکه تمام بهار آزادی
۵۱ ۹۱۲***۸۶۷۱ مجید جوکار سکه تمام بهار آزادی
۵۲ ۹۱۱***۶۵۶۸ محمود چرکزی سکه تمام بهار آزادی
۵۳ ۹۱۹***۰۱۳۵ صنم عاطفیان سکه تمام بهار آزادی
۵۴ ۹۱۲***۷۴۷۷ پوریا کیا شمشکی سکه تمام بهار آزادی
۵۵ ۹۱۲***۳۶۳۸ بهزاد هاشمی سکه تمام بهار آزادی
۵۶ ۹۱۵***۰۷۷۶ قاسم باقری سکه تمام بهار آزادی
۵۷ ۹۱۲***۲۳۵۶ محمد تقی زمان سرایی سکه تمام بهار آزادی
۵۸ ۹۱۲***۸۸۴۷ سامان تقوی بیات سکه تمام بهار آزادی
۵۹ ۹۱۳***۸۲۹۰ سید مرتضی میر ازاد سکه تمام بهار آزادی
۶۰ ۹۱۴***۰۸۴۱ نادر مختاری خطیبی سکه تمام بهار آزادی
۶۱ ۹۱۷***۷۱۱۳ شهرزاد  پویان سکه تمام بهار آزادی
۶۲ ۹۱۵***۲۹۱۳ محمد گرمابی سکه تمام بهار آزادی
۶۳ ۹۱۷***۸۹۳۱ حسن زارع زاده سکه تمام بهار آزادی
۶۴ ۹۱۵***۳۹۹۷ حسن اصغرزاده مقدم سکه تمام بهار آزادی
۶۵ ۹۱۱***۸۸۵۷ اسماعیل تیزرو تمام سکه بهار آزادی
۶۶ ۹۱۳***۸۴۸۱ جواد محمدی تمام سکه بهار آزادی
۶۷ ۹۱۲***۵۹۹۱ امیر ابراهیمیان تمام سکه بهار آزادی
۶۸ ۹۱۳***۸۳۲۹ حسین میرزایی  تمام سکه بهار آزادی
۶۹ ۹۱۲***۲۹۲۱ زهره تکاور تمام سکه بهار آزادی
۷۰ ۹۱۸***۰۸۴۳ حسین کلوندی تمام سکه بهار آزادی
۷۱ ۹۱۲***۷۵۴۷ صمد لطیفی تمام سکه بهار آزادی
۷۲ ۹۱۵***۵۶۶۷ غلامعلی سنگ تراش تمام سکه بهار آزادی
۷۳ ۹۱۲***۸۲۰۶ ابوالفضل اقایی بادلو تمام سکه بهار آزادی
۷۴ ۹۱۱***۵۱۳۹ محمد رضا فردی اشکیکی تمام سکه بهار آزادی
۷۵ ۹۱۷***۷۰۸۳ سحر رحیمی تمام سکه بهار آزادی
۷۶ ۹۱۶***۸۸۰۴ علیرضا شرفی چکانی تمام سکه بهار آزادی
۷۷ ۹۱۷***۹۳۶۴ حسین انصاری تمام سکه بهار آزادی
۷۸ ۹۱۳***۶۹۲۸ فاطمه شفیعی نادری تمام سکه بهار آزادی
۷۹ ۹۱۴***۲۱۵۶ لاله نیکی تمام سکه بهار آزادی
۸۰ ۹۱۱***۳۵۶۰ مولام بردی پهلوان دوجی سکه تمام بهار آزادی
۸۱ ۹۱۳***۶۴۹۴ مصطفی خیراندیش سکه تمام بهار آزادی
۸۲ ۹۱۶***۲۷۷۵ علیرضا ظهیری تمام سکه بهار آزادی
۸۳ ۹۱۷***۶۵۳۳ محمد رئیس تمام سکه بهار آزادی
۸۴ ۹۱۲***۲۹۰۰ پروین امید تمام سکه بهار آزادی
۸۵ ۹۱۳***۴۳۷۳ کاظم پور زحمت کش تمام سکه بهار آزادی
۸۶ ۹۱۶***۱۲۴۵ اسماعیل امیری زاده تمام سکه بهار آزادی
۸۷ ۹۱۶***۵۱۵۳ موسی کردانی تمام سکه بهار آزادی
۸۸ ۹۱۰***۴۰۸۷ زهرا دادوند تمام سکه بهار آزادی
۸۹ ۹۱۲***۴۵۵۱ حمید جبار تمام سکه بهار آزادی
۹۰ ۹۱۵***۸۷۰۱ امیر مجتهدی تمام سکه بهار آزادی
۹۱ ۹۱۳***۶۹۷۲ علی رضا  رحمانی تمام سکه بهار آزادی
۹۲ ۹۱۱***۰۰۷۹ سید حامد میر حسینی تمام سکه بهار آزادی
۹۳ ۹۱۱***۷۲۳۹ فیض اله دیو سالار تمام سکه بهار آزادی
۹۴ ۹۱۵***۸۳۷۷ حدیث اعتمادی سکه تمام بهار آزادی
۹۵ ۹۱۶***۱۴۰۱ فاطمه پوستی سکه تمام بهار آزادی
۹۶ ۹۱۷***۷۹۷۶ فرزاد میرزاوندی سکه تمام بهار آزادی
۹۷ ۹۱۵***۹۱۳۶ اکرم کیوان سکه تمام بهار آزادی
۹۸ ۹۱۷***۶۲۶۹ کیومرث کاظمی سکه تمام بهار آزادی
۹۹ ۹۱۵***۷۸۹۲ نرگس نظافت سکه تمام بهار آزادی
۱۰۰ ۹۱۲***۲۸۵۵ حسن عفتی سهزابی سکه تمام بهار آزادی
۱۰۱ ۹۱۱***۱۱۵۶ عبدالحسین مطیعی تمام سکه بهار آزادی
۱۰۲ ۹۱۵***۴۶۸۴ حجت شاهسونی سکه تمام بهار آزادی
۱۰۳ ۹۱۳***۳۵۸۳ نوشین پارساگهر سکه تمام بهار آزادی
۱۰۴ ۹۱۷***۶۵۳۳ محمدعلی مرتضائی سکه تمام بهار آزادی
۱۰۵ ۹۱۵***۹۸۲۵ رمضان نظری تمام سکه بهار آزادی
۱۰۶ ۹۱۷***۱۷۶۹ جواد غنی تمام سکه بهار آزادی
۱۰۷ ۹۱۵***۶۳۵۹ اسد اله خردمند تمام سکه بهار آزادی
۱۰۸ ۹۱۷***۹۲۲۴ محمد حسین اردالی تمام سکه بهار آزادی
۱۰۹ ۹۱۲***۳۱۶۹ عبدالسعید  افصح تمام سکه بهار آزادی
۱۱۰ ۹۱۵***۶۵۷۸ صغرا  ابراهیمی تمیزکار تمام سکه بهار آزادی
۱۱۱ ۹۱۲***۰۸۵۰ داوود محمد خانی تمام سکه بهار آزادی
۱۱۲ ۹۱۹***۶۵۰۸ زهرا گردنده تمام سکه بهار آزادی
۱۱۳ ۹۱۲***۱۳۵۲ امیر جواد خلیلی تمام سکه بهار آزادی
۱۱۴ ۹۱۱***۹۹۲۹ محمد علی طاهری سکه تمام بهار آزادی
۱۱۵ ۹۱۹***۴۹۴۱ سعید پولادوند سکه تمام بهار آزادی
۱۱۶ ۹۱۶***۷۲۸۸ درحال احراز هویت تمام سکه بهار آزادی
۱۱۷ ۹۱۲***۱۸۶۷ درحال احراز هویت تمام سکه بهار آزادی
۱۱۸ ۹۱۷***۵۱۵۸ درحال احراز هویت تمام سکه بهار آزادی
۱۱۹ ۹۱۲***۵۶۶۸ درحال احراز هویت تمام سکه بهار آزادی
۱۲۰ ۹۱۲***۱۵۶۴ درحال احراز هویت تمام سکه بهار آزادی
۱۲۱ ۹۱۶***۳۲۰۹ درحال احراز هویت تمام سکه بهار آزادی
۱۲۲ ۹۱۴***۰۶۷۴ درحال احراز هویت تمام سکه بهار آزادی
۱۲۳ ۹۱۸***۱۳۹۸ درحال احراز هویت تمام سکه بهار آزادی
۱۲۴ ۹۱۲***۶۱۴۳ درحال احراز هویت تمام سکه بهار آزادی
۱۲۵ ۹۱۱***۰۸۰۶ درحال احراز هویت سکه تمام بهار آزادی
۱۲۶ ۹۱۱***۶۷۱۹ درحال احراز هویت سکه تمام بهار آزادی
۱۲۷ ۹۱۵***۴۱۶۸ درحال احراز هویت سکه تمام بهار آزادی
۱۲۸ ۹۱۴***۸۸۵۱ درحال احراز هویت سکه تمام بهار آزادی
۱۲۹ ۹۱۶***۸۰۰۲ درحال احراز هویت سکه تمام بهار آزادی
۱۳۰ ۹۱۹***۳۵۹۵ درحال احراز هویت سکه تمام بهار آزادی
۱۳۱ ۹۱۵***۲۶۴۴ درحال احراز هویت سکه تمام بهار آزادی
۱۳۲ ۹۱۳***۳۸۴۱ درحال احراز هویت سکه تمام بهار آزادی
۱۳۳ ۹۱۳***۳۶۵۵ درحال احراز هویت سکه تمام بهار آزادی
۱۳۴ ۹۱۷***۴۷۷۶ درحال احراز هویت سکه تمام بهار آزادی
۱۳۵ ۹۱۹***۷۲۶۸ درحال احراز هویت سکه تمام بهار آزادی
۱۳۶ ۹۱۱***۴۱۰۷ درحال احراز هویت سکه تمام بهار آزادی
۱۳۷ ۹۱۹***۸۹۴۸ درحال احراز هویت سکه تمام بهار آزادی
۱۳۸ ۹۱۳***۳۴۵۹ درحال احراز هویت سکه تمام بهار آزادی
۱۳۹ ۹۱۳***۵۲۹۵ درحال احراز هویت سکه تمام بهار آزادی
۱۴۰ ۹۱۸***۹۷۰۵ درحال احراز هویت سکه تمام بهار آزادی
۱۴۱ ۹۱۵***۰۶۶۹ درحال احراز هویت سکه تمام بهار آزادی
۱۴۲ ۹۱۱***۰۴۱۳ درحال احراز هویت سکه تمام بهار آزادی
۱۴۳ ۹۱۱***۸۰۳۵ درحال احراز هویت سکه تمام بهار آزادی
۱۴۴ ۹۱۸***۱۸۸۵ درحال احراز هویت سکه تمام بهار آزادی
۱۴۵ ۹۱۰***۹۵۵۴ درحال احراز هویت سکه تمام بهار آزادی
۱۴۶ ۹۱۷***۹۰۸۳ درحال احراز هویت سکه تمام بهار آزادی
۱۴۷ ۹۱۵***۳۴۱۲ درحال احراز هویت سکه تمام بهار آزادی
۱۴۸ ۹۱۲***۴۷۷۵ درحال احراز هویت سکه تمام بهار آزادی
۱۴۹ ۹۱۰***۴۰۱۶ درحال احراز هویت سکه تمام بهار آزادی
۱۵۰ ۹۱۳***۹۸۱۵ درحال احراز هویت سکه تمام بهار آزادی
۱۵۱ ۹۱۴***۰۱۷۲ درحال احراز هویت سکه تمام بهار آزادی
۱۵۲ ۹۱۳***۷۶۰۵ درحال احراز هویت سکه تمام بهار آزادی
۱۵۳ ۹۱۱***۷۳۸۶ درحال احراز هویت سکه تمام بهار آزادی
۱۵۴ ۹۱۳***۰۴۵۵ درحال احراز هویت سکه تمام بهار آزادی
۱۵۵ ۹۱۱***۰۶۴۷ درحال احراز هویت سکه تمام بهار آزادی
۱۵۶ ۹۱۲***۷۳۴۲ درحال احراز هویت سکه تمام بهار آزادی
۱۵۷ ۹۱۳***۹۸۵۵ درحال احراز هویت سکه تمام بهار آزادی
۱۵۸ ۹۱۳***۶۱۷۲ درحال احراز هویت سکه تمام بهار آزادی
۱۵۹ ۹۱۲***۰۸۲۶ درحال احراز هویت سکه تمام بهار آزادی
۱۶۰ ۹۱۸***۶۶۲۶ درحال احراز هویت سکه تمام بهار آزادی
۱۶۱ ۹۱۳***۷۳۷۴ درحال احراز هویت سکه تمام بهار آزادی

 

    telegram-baner
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
لینک کوتاه: http://www.volleyballonline.ir/?p=914
برچسب ها:
دیدگاه ها
علی رستگار یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵ - ۹:۳۴ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

اسامی برندگان پژو مشخصه

علی رستگار یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵ - ۹:۳۸ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

ده تا بیشتر پژو نیست