نقل وانتقالات لیگ برتر والیبال ۹۵

نقل و انتقالات لیگ برتر والیبال ۱۳۹۵

 

نام بازیکن باشگاه قبلی باشگاه جدید تاریخ انتقال مدت قرارداد
والنتین براتوئف* شهرداری تبریز زسکا بلغارستان ٩۵/٠٧/٠٣ یک ساله
امین علوی ثامن مشهد متین ورامین ٩۵/٠٧/٠٣ یک ساله
اسماعیل معلی صفاقسی تونس شهرداری اراک ۹۵/۰۶/۳۰ یک ساله
محمد طاهر وادی شهرداری تبریز سایپا تهران ۹۵/۰۶/۱۷ یک ساله
ووین چاچیچ ثامن مشهد بانک سرمایه ۹۵/۰۶/۱۷ یک ساله
اسوتوسلاو گوتسف شهرداری تبریز آرگوس ایتالیا ۹۵/۰۶/۱۷ یک ساله
سیلوا د فریتاس بال اسپور ترکیه جواهری گنبد ۹۵/۰۶/۱۷ یک ساله
مجتبی میرزاجانپور* پیکان تهران شهرداری ارومیه ۹۵/۰۶/۱۷ یک ساله
علیرضا مباشری بانک سرمایه شهرداری تبریز ۹۵/۰۶/۱۷ یک ساله
سعید مصطفی وند ثامن مشهد متین ورامین ۹۵/۰۶/۱۰ یک ساله
امیر حسینی ثامن مشهد متین ورامین ۹۵/۰۶/۰۹ یک ساله
رحمان داوودی متین ورامین شهرداری تبریز ۹۵/۰۶/۰۴ یک ساله
آرش کمالوند بدون باشگاه سایپا تهران ۹۵/۰۵/۰۹ یک ساله
میکائیل تاجر شهرداری تبریز اورفا ترکیه ۹۵/۰۵/۰۷ یک ساله
مصطفی شریفات متین ورامین پیکان تهران ۹۵/۰۴/۱۶ یک ساله
جواد معنوی نژاد پیکان تهران پیکان تهران ۹۵/۰۴/۱۶ یک ساله
علیرضا نادی بدون باشگاه شهرداری اراک ۹۵/۰۴/۱۶ یک ساله
مرتضی شریفی بدون باشگاه شهرداری ارومیه ۹۵/۰۴/۱۵ یک ساله
پرویز پزشکی متین ورامین شهرداری ارومیه ۹۵/۰۴/۱۵ یک ساله
اسماعیل طالبی بدون باشگاه کاله آمل ۹۵/۰۴/۱۰ یک ساله
مهدی رنجبر سایپا تهران کاله آمل ۹۵/۰۴/۱۰ یک ساله
جواد کریمی* بدون باشگاه کاله آمل ۹۵/۰۴/۱۰ یک ساله
اسماعیل مسافر* جواهری گنبد کاله آمل ۹۵/۰۴/۱۰ یک ساله
رسول آقچه لی* جواهری گنبد کاله آمل ۹۵/۰۴/۱۰ یک ساله
علیرضا بهبودی شهرداری تبریز شهرداری تبریز ۹۵/۰۴/۰۴ یک ساله
سعید معروف شهرداری ارومیه پیکان تهران ۹۵/۰۴/۰۳ یک ساله
امیر غفور پیکان تهران پیکان تهران ۹۵/۰۴/۰۱ یک ساله
نیکولای نیکولوف پیکان تهران پیکان تهران ۹۵/۰۳/۳۱ یک ساله
اولی پکا اویانسیوو کنستنتا رومانی شهرداری ارومیه ۹۵/۰۳/۲۶ یک ساله
لوکاس ژیگادلو بانک سرمایه بانک سرمایه ۹۵/۰۳/۱۶ یک ساله
دراگان تراویسا هالک بانک ترکیه شهرداری ارومیه ۹۵/۰۳/۰۳ یک ساله
میلاد عبادی پور شهرداری ارومیه بانک سرمایه ۹۵/۰۳/۰۳ یک ساله
آرمین تشکری شهرداری ارومیه شهرداری ارومیه ۹۵/۰۲/۳۱ یک ساله
فرهاد قائمی پیکان تهران پیکان تهران ۹۵/۲/۲۸ یک ساله

    telegram-baner