برچسب: کسری غقوری
دبير سازمان واليبال ساحلي:تشكيل تيم ملي زير ٢٣سال با هدايت آرش رامسري
۱۶ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

دبير سازمان واليبال ساحلي:تشكيل تيم ملي زير ٢٣سال با هدايت آرش رامسري

كسري غفوري دبير سازمان ساحلي فدراسيون واليبال ايران گفت:استفاده حداكثري از همه نيروهاي توانمند واليبال ساحلي در تيمهاي ملي رده هاي سني مختلف از الويتهاي كاري سازمان واليبال ساحلي است